Dịch vụ

Sửa chữa các loai nguồn server, máy chủ, nguồn máy công nghiệp…

Nguyên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ

Sửa chữa cung cấp thiết bị Thẩm mỹ viện, y tế, tb công nghiệp, khoa học công nghệ

Thiết kế, chế tạo mạch điện, thiết bị điện tử

Bạn đang tìm kiếm đối tác lâu tốt trong nghành điện tử vô tuyến
cho dự án tiếp theo của mình?